Author: Andrej

Kaj nam prinaša nova izdaja ISO9001:2015

Čeprav v slovenščino standard še ni preveden, je bil v angleščini ISO9001:2015 uradno izdan 23.9.2015. Ob hitrem pregledu sprememb se nam morda zazdi, da gre le za dve področji, ki ju bo potrebno prilagoditi. Zavedati pa se je potrebno, da bo obseg sprememb različen glede na stopnjo zrelosti sistema vodenja v organizaciji. Nekatere organizacije že sedaj zelo vsebinsko uporabljajo zahteve dosedanjega standarda in so jim rešitve, ki jih prinaša nova izdaja že danes del vsakdanjika -

Read more

Detajlno (1): Kontekst in obseg v ISO9001:2015

Kotekst in obseg Definiranje konteksta organizacije prihaja kot novost v sistem vodenja kakovosti (=SVK). Poglavitni izziv, ki ga prinaša, je razmislek o tem, na koga vse ima naše podjetje vpliv in tudi obratno - kdo vse vpliva na naše podjetje. Na osnovi tega razmisleka bomo v naslednjem koraku lahko definirali t.i. "obseg" našega SVK ter ovrednotili tveganja. Za prakso: Najprej si moramo razjasniti kaj je pravzaprav naše pravo poslanstvo (misija, naloga...). Poslanstvo nam namreč daj

Read more

Sistematika kakovosti v vrtcih

Tudi slovenski vrtci se v zadnjem času pospešeno ukvarjajo z razmišljanjem kako nadgrajevati svojo kakovost. Odgovor je v sistemu kakovosti. Poglavitni vzroki za uvedbo sistema so:   Poudarjanje razlikovalnih značilnosti: S pojavom zasebnih vrtcev in drugih oblik predšolskega varovanja in vzgoje postaja vedno pomembneje pridobivati t.i. razlikovalne značilnosti. To so značilnosti, po katerih se nek vrtec razlikuje od drugega. Namenoma ne želimo zapisati boljši/slabši, saj

Read more