Detajlno (1): Kontekst in obseg v ISO9001:2015

Kotekst in obseg

Definiranje konteksta organizacije prihaja kot novost v sistem vodenja kakovosti (=SVK). Poglavitni izziv, ki ga prinaša, je razmislek o tem, na koga vse ima naše podjetje vpliv in tudi obratno – kdo vse vpliva na naše podjetje. Na osnovi tega razmisleka bomo v naslednjem koraku lahko definirali t.i. “obseg” našega SVK ter ovrednotili tveganja.

Za prakso: Najprej si moramo razjasniti kaj je pravzaprav naše pravo poslanstvo (misija, naloga…). Poslanstvo nam namreč daje uvid v to, kaj je za naš SVK relevantno. Relevantne okoliščine so namreč tiste, ki vplivajo na sposobnost podjetja, da zanesljivo dobavlja proizvode/storitve, ki ustrezajo odjemalčevim (pa tudi zakonodajnim, tehničnim, …) zahtevam in pričakovanjem. Okoliščine so seveda prisotne tako znotraj podjetja kot tudi zunaj njega (v okolju). Podrobnejša analiza teh okoliščin nam pokaže t.i. “zainteresirane javnosti” in njihova pričakovanja. To so torej vsi, ki na podjetje vplivajo ali pa ima podjetje vpliv nanje. Na osnovi spoznanega lahko jasno definiramo kaj bo naš SVK obsegal. S tem smo se tudi jasno odločili, da bomo vse zahteve sistema kakovosti ISO9001:2015 uresničevali, v kolikor se bodo nanašale na naš definiran obseg.

 

Kaj pa bo z opustitvami?

Dosedanji standard ISO9001:2008 je dovoljeval opustitev zahtev standarda pod določenimi pogoji. Nova izdaja tozadevnih opustitev ne pozna več. V skladu z njo je potrebno implementirati vse zahteve standarda, če jih je le možno uporabiti na ugotovljenem obsegu. V kolikor pa je organizacija ugotovila, da jih v ugotovljenem obsegu ni možno uporabiti, jih lahko izpusti le pod pogojem, da ne vplivajo na sposobnost ali odgovornost podjetja, da zagotavlja skladnost svojih produktov/storitev ter da dviguje zadovoljstvo svojih odjemalcev.

Za prakso: Generalno gledano – vse zahteve novega standarda so obvezne. > Tudi razvoj, ki se je običajno v veliki meri izpuščal. Večinoma je to bila praksa v podjetjih, ki so delala po natančnih specifikacijah naročnika. V kolikor ima namreč takšno podjetje tudi odgovornost za skladnost produktov (običajno ga ima), ima tudi vpliv na izbor tehnoloških postopkov. Po novi izdaji standarda je tudi to razvoj.

 

Želite podrobneje preveriti kako ravnati pri vašem delovanju? Pokličite nas, pišite nam, pomagamo vam naprej.

You can share this story by using your social accounts:

Komentarji so trenutno izklopljeni.