Sistemi vodenja

Loading

Nadgradnja ISO9001 > 2015

Nadgradnja ISO9001 > 2015

V letu 2015 prihaja prenovljena izdaja sistema vodenja kakovosti ISO9001:2015. Prinaša pomembne novosti, saj koncept vodenja kakovosti širi – v ospredju kakovosti namreč ni več samo odjemalec, ampak je potrebno iz konteksta organizacije prepoznati vse deležnike (za rezultate podjetja zainteresirane skupine), na katere imajo aktivnosti organizacije vpliv.

Prenova standarda prihaja zaradi sprememb v tehnologiji, poslovnem okolju, ravnanjem z znanjem in nenazadnje zaradi spreminjajočega se koncepta vodenja in motiviranja sodelavcev. Za nekatere organizacije novosti ne bodo predstavljale posebnih sprememb, saj so tozadevno dobro prakso že vnesla v svoje okolje. Za marsikatero podjetje (predvsem tam, kjer se sistem vodenja manj vsebinsko uporablja) pa bodo spremembe verjetno v precejšnji meri vplivale na način delovanja.

Pri tem je uspeh odvisen predvsem od dveh dejavnikov, in sicer
kako vsebinsko (torej s kakšno dodano vrednostjo) si vodstvo podjetja pravzaprav želi uporabljati sistem (interes managementa) ter
kako učinkovito, enostavno in uporabniku prijazno (jasno) je sistem zastavljen (vloga svetovalca).

 

Če želite nadgradnjo sistema na ISO9001:2015 in hkrati želite še, da bi vaš sistem postal bolj “življenjski” – kontaktirajte nas, pomagali vam bomo.

Share