Sistemi vodenja

Loading

Usposabljanje – notranji presojevalci KzP

Usposabljanje – notranji presojevalci KzP

Uporabite potencial in znanje vaših sodelavcev za izboljšave sistema kakovosti v vaši šoli ali vrtcu.

Sistem vodenja kakovosti v vzgoji in izobraževanju (KzP) - razvil ga je Slovenski inštitut za kakovost in meroslovje na smernicah sistema ISO9001:2008 - je model kakovosti, zgrajen na izkušnjah in dobrih praksah vzgoje in izobraževanja - od nivoja predšolske vzgoje pa vse tja do srednješolskega izobraževanja.

Notranje presoje so tudi v sistemu KzP eden ključnih elementov in namenjene zagotovitvi, da sistem živi in se izboljšuje.

Pomen notranjih presojevalcev KzP

To so vaši sodelavci - učitelji, vzgojitelji in drugi - ki podrobneje poznajo sistem kakovosti in njegovo delovanje. Običajno so to člani aktiva za kakovost.

Njihova naloga je, da v rednih intervalih sistematično preglejujejo sistem kakovosti in skozi presoje širijo duh kakovosti. Še posebej je ključno, da prepoznavajo in prenašajo dobre prakse ter skrbijo ne le za horizontalno, ampak tudi vertikalno povezovanje v organizaciji in navzven.

Izvedba usposabljanja

Usposabljanje je intenzivni 2- ali 3-dnevni trening (odvisno od števila udeležencev), v katerem pojasnimo ne le zahteve modela kakovosti, temveč tudi dobre presojevalske prakse.

Vsako usposabljanje zaključimo s simulacijo presoje in izdajo ustreznih certifikatov.

Usposabljanja se izvajajo za zaključene skupine enega naročnika. S tem dobi naročnik tudi možnost hkratne usposobitve večjega števila notranjih presojevalcev.

Share