Sistemi vodenja

Loading

Usposabljanje – notranji presojevalci ISO

Usposabljanje – notranji presojevalci ISO

Uporabite svoje sodelavce kot vir idej, hkrati pa jim približajte smisel sistema vodenja kakovosti.

Eden izmed ključnih elementov sistema vodenja kakovosti po ISO sistemih je dosledno izvajanje notranjih presoj. Če želimo od notranjih presoj dobiti najboljši rezultat in morda še korak naprej - kar največ dodane vrednosti - je potrebno poskrbeti, da so notranji presojevalci ustrezno usposobljeni. Na osnovi večletnih izkušenj presojanj in usposabljanj lahko kompetentno ponudimo ustrezno usposabljanje:

  • šolo za notranje presojevalce za:

             - ISO 9001:2015

             - ISO 14001:2015

             - ISO 45001:2018

             - ISO 50001:2018

             - ISO 22301:2019

             - ISO 22716:2007 (GMP kozmetika)

             - ISO 15378:2018 (GMP primarna embalaža v farmaciji)

  • nadaljevalne tehnike presojanja za notranje presojevalce
  • osvežitveno / prehodno usposabljanje za obstoječe notranje presojevalce (iz predhodnih verzij standardov na aktualne) - prim.: na ISO9001:2008 > ISO9001:2015
  • priložnosti za izboljšave po ISO9004
    (to je standard, ki nakazuje smernice razmišljanja za dvig dodane vrednosti sistema vodenja kakovosti in s tem vir potencialov za notranje presoje)
Ponudba naših usposabljanj je namenjena:
  • > vašim obstoječim sodelavcem, ki bi želeli postati notranji presojevalci
  • > novim sodelavcem, ki šele prihajajo v vaše vrste, ki se še niso srečali s sistemi ISO in ki bi jim želeli dati priložnost za strokovni razvoj
  • > ter tudi obstoječim notranjim presojevalcem, ki bi jim nova spoznanja in dobre prakse lahko pomagale k prepoznavanju novih priložnosti pri naslednjih notranjih presojah

 

Kako izvajamo usposabljanja?

Usposabljanja izvajamo v odprtih terminih ali v zaključeni skupini pri naročniku (slednje omogoča stroškovno učinkovitejše usposabljanje za večje število zaposlenih, hkrati pa tudi večje osredotočanje na specifike organizacije, saj lahko študije primerov prilagodimo dotični organizaciji).

Usposabljanja so 2- ali 3-dnevna oz. po dogovoru z naročnikom. Zaključimo jih s simulacijo presoje in za uspešno opravljeno usposabljanje izdamo certifikat.

Share