Sistematika kakovosti v vrtcih

Tudi slovenski vrtci se v zadnjem času pospešeno ukvarjajo z razmišljanjem kako nadgrajevati svojo kakovost. Odgovor je v sistemu kakovosti. Poglavitni vzroki za uvedbo sistema so:

 

Poudarjanje razlikovalnih značilnosti:

S pojavom zasebnih vrtcev in drugih oblik predšolskega varovanja in vzgoje postaja vedno pomembneje pridobivati t.i. razlikovalne značilnosti. To so značilnosti, po katerih se nek vrtec razlikuje od drugega. Namenoma ne želimo zapisati boljši/slabši, saj je to “končna ocena”, ki si jo vsak uporabnik (večinoma starši) sami ustvarijo. Je pa ta ocena sestavljena iz zadovoljstva, dojetega po različnih kriterijih (odnos, odzivnost, sodobne poti komuniciranja in sodelovanja, uporaba novih vzgojnih metod, izbrane vzgojne vsebine (sploh pospeševanje učenja učenja), fleksibilnosti osebja, odprtosti do javnosti, …). S prepoznavanjem teh kriterijev in njihovo povezavo v sistem lahko “kakovost” naredimo bolj oprijemljivo.

 

Zavedanje transparentnosti:

V današnjem visoko informiranem svetu ostaja vedno manj prostora za zaprtost. S tem ne želimo nujno trditi, da bi si nekateri želeli delati netransparentno, pač pa usmerjamo pozornost na dejstvo, da se informacije (resnične in neresnične) izjemno hitro širijo – pa najsi si to želimo ali ne. Z veliko večjo verjetnostjo napram preteklosti se nam namreč v današnjem času lahko že ob najmanjšem spodrsljaju zgodi obisk novinarjev … posledice pa so lahko (včasih tudi nesorazmerno s težo primera) – fatalne. Sistem kakovosti z vzpostavljenimi jasnimi pravili, transparetno in dokumentirano sledljivostjo ter doslednim izvajanjem nas lahko v takšnih primerih v precejšnji meri zaščiti.

 

Dvigovanje notranje zanesljivosti:

V vsaki organizaciji se oblikuje interna klima in kultura. Vrtci pri tem niso izjema. Klima in kultura odražata odnose in nivo zavedanja – od komuniciranja, sodelovanja, razmišljanja, ambicij, odprtosti, … pa vse do pripravljenosti na nenehno spreminjanje. Na deklarativnem nivoju je vse to (in še kaj drugega) povsod večinoma odlično urejeno. Nekaj podrobnejših vprašanj v zvezi z notranjo izmenjavo znanja in vzgojnih metod, s številom uvedenih novih pristopov in rešitev na leto, s kritičnimi prijateljskimi razgovori, z učinkovitostjo samoevalviranja (z namenom uvajanja sprememb), z obvladovanjem ukrepanj (prepoznavanjem in odpravljanjem globjih vzrokov) … lahko razgrne drugačno podobo. Sistem kakovosti sodelavce poveže drugače … in šele skozi leta prepoznavamo, da smo dosegli drugačen nivo delovanja. Čeprav se morda sodelavci na začetku sistemu čudijo kot svojevrstnemu oklepu, sčasoma postane jasno, da so skupna pravila tista, ki omogočajo nadaljnji razvoj – vendar tukaj ne govorimo več o razvoju posameznika, ampak o razvoju organizacije soodvisnega in povezanega “živega organizma”.

 

Utrjevanje zunanje podobe:

Nenazadnje, sistem kakovosti je eden izmed temeljev (ob vsebinsko kakovostni izvedbi seveda), s katerim se lahko tudi javno pohvalimo. Sistemi kakovosti so v javnosti prepoznavni – nenazadnje je precej ljudi z njimi tako ali drugače prišlo v stik v gospodarstvu, v zadnjem času pa tudi v državnem sektorju. Pričajo o določeni stabilnosti in urejenosti organizacije, ki dela po njih. Tudi zato so lahko dokazila o delujočem sistemu kakovosti (recimo certifikati) ena izmed lastnosti, ki lahko tudi vrtcem olajšajo dostop do (mednarodnih) projektov in sofinanciranj.

 

Uvajamo sisteme kakovosti v vrtce. Skozi dolgoletne izkušnje svetovanja in zunanjega presojanja na tem področju so nam poznane značilnosti predšolske vzgoje. Sisteme zgradimo razumljivo, praktično uporabno in v njih vgrajujemo povzetke dobrih praks, ki jih poznamo od drugod. Pokličite nas.

 

You can share this story by using your social accounts:

Komentarji so trenutno izklopljeni.