Sistemi vodenja

Loading

Sistemi

Sistem varnosti in zdravja pri delu – ISO45001
Sistem varnosti in zdravja pri delu – ISO45001

Pomagamo vam vzpostaviti, vzdrževati in integrirati sistem ISO45001, s katerim lahko na sistematičen način dokazujete, da zagotavljate varno in

Details
Sistem ravnanja z energijo – ISO50001
Sistem ravnanja z energijo – ISO50001

Evropska unija zahteva od vseh držav in posledično večjih porabnikov energije (večjih podjetij), da uvedejo certificiranje sistema ravnanja z

Details
Neprekinjeno poslovanje – ISO22301
Neprekinjeno poslovanje – ISO22301

Vzpostavljamo, presojamo in nadgrajujemo sistem neprekinjenega poslovanja. Sistem je namenjen zaščiti poslovnih procesov in ne le informacijskim

Details
Sistem ravnanja z okoljem ISO14001:2015
Sistem ravnanja z okoljem ISO14001:2015

Pomagamo vam vzpostaviti, nadgraditi ali prenoviti sistem ravnanja z okoljem. Pokažite ozaveščenost in prispevajte k ustvarjanju okolja za kakovostno

Details
Sistem vodenja kakovosti ISO9001:2015
Sistem vodenja kakovosti ISO9001:2015

Mednarodni standard kakovosti ISO9001 vam pomaga, da v svoje poslovanje vnesete preizkušeno dobro prakso.

Details
GMP – good manufacturing practice
GMP – good manufacturing practice

Pomagamo vam vzpostaviti sistem dobre proizvodne prakse. Uspešno smo vzpostavili in nadalje vzdržujemo sisteme po ISO15378 (dobra proizvodna

Details
Kakovost v šolah (KzP)
Kakovost v šolah (KzP)

Uvedba sistema kakovosti po modelu KzP je nadgradnja vašega truda v vzgoji in izobraževanju - od osnovnih, preko srednjih vse do visokih šol.

Details
Kakovost v vrtcih (KzP)
Kakovost v vrtcih (KzP)

Vpeljevanje sistema kakovosti lahko prinese pomembne prednosti tudi vrtcem. Preverite prednosti, ki vam jih sistem lahko prinese.

Details